Valentinovo – Poziv pjesnicima

KULTura sNOVA
Zagreb
Međunarodni pjesnički pozivVALENTINOVO
11. Međunarodni festival ljubavne poezijeS poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu za ovaj 11. Međunarodni festival ljubavne poezije
VALENTINOVOUVJETI:
– TEMA:ljubav motivirana Svjetskim Danom zaljubljenih
– Šalje se jedna pjesma na latiničnom pismu (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ, dž, č, ć, ž. u word dokumentu ili kao poruka na e-mail.
U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, naplatit će se dupla participacija.Pjesmu poslati kao dokument ili poruku na e-mail: 11valentinovo@gmail.com- Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.
– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.
– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.
– Vaša pjesma će biti objavljena u knjizi iako niste u mogućnosti doći na Promociju ako se pridržavate svih Uvjeta Poziva.- KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA: 30. 1. 2022. godine.Participacija s poštarinom
*za Hrvatsku 100 kn
*za BiH 26 KM (sa članarinom 46 KM) + poštarina 16 KM
*za Srbiju 1.550 RSD (sa članarinom – 2.780 RSD) + poštarina 1000 RSD
*za Makedoniju 815 MKD (s članarinom 1470 MKD) + poštarina 530 MKD
*za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom. (sa članarinom za 2022. iznos je 38 eura)Za članove Kulture snova koji su platili članarinu za 2022. godinu iznosi 80 kn.
(Članarina za 2022. godinu iznosi 100 kn ili 13 eura)
Ako član Kulture snova uplati za knjigu 180 kn značit će da je platio i članarinu za 2022. godinu i knjigu zajedno.Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš e- mail.Pri slanju pjesme OBAVEZNO navedete – želite li DOĆI na promociju knjige
koja se predviđa za 11. 2. 2022.
Sve rezultate kao i ovaj Poziv objavljivat ćemo na stranicama Fb kao Događaj, na fb stranici Kultura snova, TV i Radio snova, službenoj stranici Kulture snova – kulturasnova.com i Radio Snova – radiosnova.comSvi oni koji se ne budu pridržavali Uvjeta Poziva, neće im pjesma ući u zajedničku zbirku.
Kultura snova se ograđuje od eventualnih plagijata ili krađe pjesama.
U koliko se to i dogodi, javno ćemo prozvati plagijatora uz dokaz originala.Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne.
Organizator si daje za pravo pozvati pjesnike i izvan ovoga Poziva.

S poštovanjem,

U Zagrebu, 7. 1. 2022.

Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić