Novo izdanje- (262.)

NOVA 262. OBJAVLJENA KNJIGA KULTURE SNOVA
LJUBAV NAS JE ODRŽALA
Zbornik pjesama i priča 265 službenih članova Kulture snova i prijatelja objavljena povodom 10 godina KULTure sNOVA.
PRMOCIJA je zakazana za 28. 5. 2021. u Zagrebu.

Ovo je spisak autora zastupljenih u knjizi:
1. ABDULAH BEĆIREVIĆ ALIJA
2. ADMIRAL MAHIĆ
3. ALEKSANDAR MAKOVIĆ /MARKaCo
4. ALEKSANDRA KOSTIĆ
5. ALIDA MATUTINOVIĆ
6. AMELA MUSTAFIĆ
7. ANA BAŠIĆ
8. ANA DALIPOVSKI
9. ANA DUDIĆ ZUBČIĆ
10. ANA KNEŽEVIĆ
11. ANA PIRŠLJIN P+P
12. ANA VRCIĆ ORŠOLIĆ
13. ANDREJA KNEŽEVIĆ
14. ANDREJA ŠINKEC HRABAR
15. ANI STAJKOVA – IVANOVA
16. ANTONIO SAMMARTINO
17. ANTUN ANĐELIĆ
18. ANTUN TUDIĆ
19. ARIJANA MILJKOVIĆ
20. ATINA MUŠIĆ
21. BLAŽENKA JUKIĆ
22. BLAŽENKA ŠUŠLJE
23. BOGDAN BUNIĆ
24. BORIS SIMEONI
25. BORIS TOPLIČANEC
26. BORNA KEKIĆ
27. BOSILJKA KUŽIĆ
28. BOŽICA ERDEC
29. BRANKA ČMAREC
30. BRANKO PRATENGRAZER
31. BRANKO VALIĆ
32. BREDA SLAVINEC
33. BRUNO SUŠAK
34. ČEDOMIR B. ŠOPKIĆ
35. DARKO DERGANC P + P
36. DAVORKA FLEGO
37. DAVORKA MICIĆ
38. DEAN PLAZONIĆ
39. DIANA HILJE
40. DIJANA JELČIĆ
41. DIJANA PERKOVIĆ
42. DRAGAN MUČIBABIĆ
43. DRAGICA SEKULIĆ
44. DRAŽANA KELAVA
45. DRAŽEN MAREK
46. DRAŽEN RUBIĆ
47. DUBRAVKA BRLIĆ FRONJEK
48. DUBRAVKA PRANJES
49. DUBRAVKA ZAHARIJA
50. ĐURĐICA MARINIĆ
51. ĐURĐICA RAMQAJ
52. EDIMA EFENDIĆ DŽINIĆ
53. EDIN Š. KRUPLJANIN
54. ELIS KONOVIĆ
55. ELIZABETA PAVLOVSKA
56. ELVIRA HALVADŽIJA
57. EMILIJA MIJATOVIĆ
58. EMILIJA VASILJEVIĆ
59. EMIRA VELIĆ SUNDKVIST
60. ENEA HOTIĆ
61. ENSAR BUKARIĆ
62. EVICA KRALJIĆ
63. FANI VLASTA HORVAT
64. FIRDEFSA VEJZAGIC KLEIN
65. GOJKA SKORIĆ PELAJIĆ
66. GORAN MATIĆ
67. GORAN SURČIĆ LEGENDA
68. GORDANA BARTOL
69. GORDANA SARIĆ
70. GORDANA PIREL ZEJNILAGIĆ
71. GRACIJELA PUTINA
72. HANIFA AHMETAŠEVIĆ
73. IGOR POP TRAJKOV
74. IVAN ŠPANJIĆ
75. IVANA JANKOVIĆ alias GROFICA
76. IVANKA BLAŽEVIĆ KIŠ
77. IVANKA MIJIĆ
78. IVKICA MIKUŠ
79. JADRANKA KRSTIČEVIĆ
80. JADRANKA MARIĆ
81. JADRANKA TROGRLIĆ
82. JANICA ŠTERC
83. JANJA PREVIŠIĆ
84. JASENKA ROGIĆ ROGULJIĆ
85. JASMINA DIMITRIJEVIĆ
86. JASMINA MAUROVIĆ
87. JASNA BULIĆ
88. JELENA ĆIRIĆ
89. JELENA MILADINSKI MEDAREVIĆ
90. JOSIP PINO KNAPIĆ
91. JULIJANA MARINKOVIK
92. KATA KIRŠIĆ
93. KATARINA ČAVLINA
94. KATARINA KNEZOVIĆ
95. KATARINA PAHLJINA
96. KATICA PROTIĆ
97. KATICA TOMEK
98. KRUNA MANDIĆ
99. LABUD N. LONČAR
100. LEA ĆORAK
101. LEAN RADIĆ
102. LELA ZJAJO
103. LIDIJA PUĐAK
104. LIDIJA ŠTAMPAR
105. LILI KOCI
106. LORENA VOJTIĆ
107. LUKA PREMER
108. LJERKA-ANA DUPLANČIĆ
109. LJILJANA GRGIĆ
110. LJILJANA LIPOVAC
111. LJILJANA RADAS
112. LJILJANA LEONA ZOVKO
113. LJUBICA KATIĆ
114. LJUBICA RIBIĆ
115. LJUBICA SPORČIĆ
116. M. MIRA MARKOVIĆ MIKOĆ
117. MAJA GREGL
118. MAJA HERŠAK
119. MAJA MATOVIĆ
120. MAJA PREDMERSKI
121. MAJA TOMAS
122. MAJO DANILOVIĆ
123. MARELA JERKIĆ JAKOVLJEVIĆ
124. MARICA MIHAC
125. MARIJA HORVAT MILARDOVIĆ prof.
126. MARIJA KOVAČIČEK
127. MARIJA ILIČIČ
128. MARIJA KUZMANIĆ KURTA
129. MARIJA MANJEVIĆ
130. MARIJA VUKOŠA
131. MARIJAN LONČARIĆ
132. MARIJANA KIŠ
133. MARIJANA KUNJAS
134. MARINA PILIĆ
135. MARIO MARUŠIĆ
136. MARIO VISCOVICH
137. MARJAN PUNGARTNIK
138. MARTINA TINA KOS P+P
139. MEDINA DŽANBEGOVIĆ
140. MEVLUDE ABDULLAHI
141. MIHAEL ARČON
142. MILAN NOVAK
143. MILENA ZLATESKA
144. MILICA BOŠKOVIĆ
145. MILICA LESJAK
146. MILKA J. ŠOLAJA
147. MILKA VARVODIĆ
148. MILKO KIŠ
149. MILORAD KOSTIĆ
150. MILOSAV MIKIĆ – Mickey Montenegro
151. MIRA JUNGIĆ P+P
152. MIRA RUŽIĆ ČIKAN
153. MIRA ŠULC
154. MIRELA GRGIĆ BAGARIĆ
155. MIRJANA HABEK
156. MIRJANA ILKIĆ KOS
157. MIRJANA KOLAREK KARAKAŠ
158. MIRJANA MAGURA
159. MIRJANA MAJIĆ
160. MIRJANA SAČER BOBINAC
161. MIRJANA S. DRENJANČEVIĆ
162. MIRJANA ZEMAN NOVA
163. MIRKO TOMOVSKI
164. MIRO LONČARIĆ
165. MIRZANA PAŠIĆ KODRIĆ
166. MLADEN CRNKOVIĆ
167. MUBERA ŠABANOVIĆ
168. NADA GAŠPARIĆ
169. NADA VUČIČIĆ
170. NADICA ILIĆ
171. NADICA KOLOŠA
172. NADICA LA ROSA
173. NATAŠA PERIŠA
174. NEDA MILENKOVSKI
175. NENAD SLUKIĆ
176. NERMIN DELIĆ
177. NEVEN DUŽEVIĆ
178. NEVENA ANĐELIĆ
179. NEVENA KUZMANIČ
180. NEVENKA BAKMAZ
181. NEVENKA ČUČEK
182. NEVENKA KOVAČEVIĆ
183. NEVENKA PUPEK
184. NEVENKA ULJANIĆ
185. NEVIJA CVITKO
186. NEVIA KOŽLJAN
187. NIHAD MEŠIĆ RIVER
188. NIKA SRŠEN
189. NIKOLINA SUŠNIĆ
190. PATRIZIA MILANI
191. PETRA ANTOLIĆ
192. RADMILA PINTERIĆ
193. RADOJKA KRAMAR
194. RAHIMA HALIMANOVIĆ
195. REFIKA DEDIĆ
196. ROKIAH HASIM/Siti Ruqaiyah Hashim
197. RUŽA ROSI
198. RUŽICA TODOROVIĆ
199. SALIH KULOVIĆ
200. SANDRA-ANINA KLARIĆ
201. SANDRA RUBIĆ
202. SANJA BALALIĆ
203. SANJA KOSIĆ ANNA
204. SANJA STRUKAR KRIŽANAC
205. SANJA ŠKORIĆ
206. SARA ĐAKOVIĆ
207. SLADJA CURIC
208. SLAĐANA JOVANOVIĆ
209. SLAĐANA NEDELJKOVIĆ
210. SLAVA BILIĆ
211. SLAVA BOŽIČEVIĆ
212. SLAVICA LONČARIĆ ĐUGUM
213. SLAVICA OKA PAŽANIN
214. SLAVICA PEJOVIĆ
215. SLAVICA ŠAROVIĆ
216. SLAVKA KLIKOVAC
217. SLAVKO ČRETNI
218. SLOBODAN BOCO BAJIĆ
219. SMILJANA TOMIĆ
220. SNJEŽANA KALIN
221. SOFIJA MERDZANOSKA VRANESEVIC
222. SONJA KOKOTOVIĆ
223. SONJA KUŠEC BEĆIREVIĆ
224. SPOMENKA MARČIĆ
225. Dipl.Ing. SRETO STOJAKOVIĆ LUŽANSKI
226. STANKA SRŠEN
227. STEVO LESKARAC
228. ŠTEFANIJA LUDVIG
229. ŠTEFICA VANJEK
230. TANJA OCELIĆ
231. TODE ILIEVSKI
232. VALENTINA CERANIĆ
233. VEDRAN STRMEČKI
234. VERA ANTOLIĆ
235. VERA BOSAZZI
236. VERA PAVKOVIĆ
237. VERICA BUTKOVIĆ
238. VERONICA TOMIĆ
239. VESNA ANDREJIĆ MIŠKOVIĆ
240. VESNA BOINOVIĆ GRUBIĆ
241. VESNA GLUHAK JAKUPOV
242. VESNA LJUBIĆ SAMMARTINO
243. VESNA MILAN
244. VESNA PREMER
245. VESNA ŠPANIĆ
246. VIDA HERGA
247. VIOLETA SEKOVSKA
248. VLADIMIR BAČAC
249. VLADIMIR BUGI GEORGEV
250. ZDENKA MLINAR
251. ZDENKA PRODANOVIĆ
252. ZDENKO ĆURKOVIĆ
253. ZDENKO JELČIĆ
254. ZDRAVKA MARIĆ
255. ZDRAVKO ODORČIĆ
256. ZEHRA ALIĆ
257. ZLATKA FRANKOVIĆ
258. ZLATOMIR VUJKO
259. ZRINKA MIKOLIĆ
260. ZVONIMIR FRIGANOVIĆ
261. ŽANA COVEN
262. ŽELJKO BILANKOV
263. ŽELJKO KRZNARIĆ
264. ŽELJKO ORLOVIĆ prof.
265. ŽELJKO PAULETIĆ

Novo izdanje- (261.)

NOVA 261. NAKLADA KULTURE SNOVA
SARAJEVO NA DLANU
Sarajevo ljubavi moja

OBAVIJEST:
Zbog znane situacije Festival će se održati u Sarajevu 7. i 8. kolovoza/augusta 2021.
ZAGREPČANI I OKOLICA svoj primjerak knjige mobu podići 2. 5. ili 3. 5. 2021. od 11-12 sati u Cafe Amfora (Voltino naselje)

10. More na dlanu 2021.

10. Međunarodni pjesnički festival
MORE NA DLANU
21. i 22. svibnja 2021. godine

S poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu na ovaj javni Poziv za zajedničku zbirku
MORE NA DLANU
Vjerujemo kako će se problem pandemije smiriti i da ćemo Festival održati kako smo planirali te pri slanju pjesme OBAVEZNO navedete – želite li DOĆI i biti sudionik jubilarnog 10. Međunarodnog pjesničkog festivala MORE NA DLANU.
Za sudionike Festivala osigurat ćemo jeftin smještaj. (Za 2 noći 200 kn )

UVJETI:
– KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA – 10. 5. 2021. godine.
– Pjesmu poslati na e-mail: morenadlanu2021@gmail.com

– TEMA:Slobodna.
– Šalje se jedna pjesma (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ,dž, č, ć, ž.
U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, naplatit će se dupla participacija.
– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.
– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.
– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.
– Vaša pjesma će biti otiskana u knjizi iako niste u mogućnosti doći na Festival ako ispoštujete sve Uvijete Poziva.
Participacija s poštarinom
za Hrvatsku 100 kn
za BiH 16 KM
za Srbiju 1.270 RSD
za Makedoniju 660 MKD
Za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom.
Za članove Kulture snova iz Hrvatske koji su platili članarinu za 2021. godinu iznosi 80 kn.
(Članarina za 2021. godinu iznosi 100 kn)
Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš
e- mail.
Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne.
Organizator si daje za pravo pozvati pjesnike i izvan ovoga Poziva.
S poštovanjem,
U Zagrebu, 18. 4. 20201
Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić

Rezultati – Sarajevo na dlanu 2021.

Ovo su imena 145 auora čije će pjesme biti tiskane u zajedničkoj međunarodnoj zbirci, a povodom 3. Međunarodnog pjesničkog festivala SARAJEVO NA DLANU
Sarajevo, ljubavi moja. Planirani datum Festivala morali smo odgoditi zbog trenutačne situacije.
Festival će se održati 6. i 7. kolovoza /Augusta 2021. vjerujući kako će se do tada biti puno povoljnija situacija.
Na festivalu podijelit ćemo i dvije Festivalske povelje.
Najboljem mladom autoru povelju „ADMIRAL MAHIĆ“
Najbolja pjesma Festivala. O svemu tome kao i o Programu festivala ćemo vas na vrijeme obavijestiti.

Listu autora zastupljenih u zbirci možete naći na fb stranici KS:

(1) REZULTATI POZIVA | Facebook