Novo izdanje – jubilarno 300.

JUBILARNO 300 -ta naklada KULTure sNOVA

NEDA MILENKOVSKI (Alba Istriana)

MOJI KONFETIĆI

Promocija:

11. Međunarodni pjesnički festival More na dlanu,

27. i 28. svibnja 2022.- Pula/Rovinj