Zagreb na dlanu 2019. – Poziv pjesnicima

Fotografija Zdravka Odorčića.

3. Međunarodni pjesnički festival
ZAGREB NA DLANU
Karavana pjesnika se nastavlja…

KULTura sNOVA
udruga za promicanje kulture
Zagreb

POZIV

3. Međunarodni pjesnički festival
ZAGREB NA DLANU
28. i 29. 6. 2019. godine

S poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu na ovaj
javni Poziv za zajedničku zbirku
ZAGREB NA DLANU

UVJETI:
– KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA 21. 6. 2019. godine do 00:01 sati.
– TEMA:Slobodna.
– Šalje se jedna pjesma (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ,dž, č, ć, ž.
– U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, naplatit će se dupla participacija.
Pjesmu poslati na e-mail: zagrebnadlanu2019@gmail.com
– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.
– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.
– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.
– Ako niste u mogućnosti doći na Festival Vaša pjesma će biti tiskana u knjizi ako ispoštujete sve Uvijete Poziva.
– Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne.

Participacija s poštarinom
za Hrvatsku 100 kn
za BiH 25 KM
za Srbiju 1.270 RSD
za Makedoniju 660 MKD
Za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom.
Za članove Kulture snova koji su platili članarinu za 2019. godinu iznosi 80 kn.
Ako član Kulture snova uplati 160 kn smatrat će se da je platio i članarinu za 2019. godinu i knjigu zajedno.
Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš e-mail.
Pri slanju pjesme OBAVEZNO navedete – želite li DOĆI i BITI SUDIONIK
3. Međunarodnog pjesničkog festivala ZAGREB NA DLANU koji će se i ove godine održati u samoj jezgri staroga prepozbatljivog Zagreba na ulicama, poznatim boemskim kafićima i dvorištima.

S poštovanjem,
Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić

Preporuka je da što ranije rezervirate smještaj budući je u Zagrebu poprilična gužva pronaći ležaj.

Evo nekih adresa za smještaj

http://www.infozagreb.hr/planiranje-putovanja/smještaj/hosteli/omladinski-hostel-zagreb

zagreb@hicroatia.com
www.hicroatia.com/hostel/hi-hostel-zagreb/
Zagreb, Petrinjska 77
+385 1 48 41 261
+385 98 29 84 90

https://www.hostel-chic.com/kontakt.html
HOSTEL CHIC
Pavla Hatza 10, Zagreb, CROATIA
tel. +385 1 77 93 760
+385 91 225 0006

https://www.chillout-hostel-zagreb.com/
Zagreb, Tomićeva ul. 5a

Taxi

Cammeo: tel. 060 7100; cijena: 15 kn start (oko 2 €) + 5 kn/km (0,7 €/km)
Eko taksi: tel. 1414; cijena: 14 kn start (oko 1,85 €) + 5,8 kn/km (0,8 €/km)
Zagreb radio taxi: tel. 060 800 800; cijena: 16 kn start (oko 2,15 €) + 6 kn/km (0,83 €/km