Slavonija na dlanu 2018. – program i sudionici festivala

Fotografija Zdravka Odorčića.

Fotografija Zdravka Odorčića.

SLAVONIJA NA DLANU
PROGRAM I SUDIONICI PROGRAMA

1. ZDENKO JELČIĆ, Zagreb
2. DIAJNA JELČIĆ, Zagreb
3. IVAN ŠPANJIĆ, Otrić-Seoci
4. VALENTINA CERANIĆ, Ogulin
5. KATARINA KNEZOVIĆ, Zagreb
6. LAURA KLAPKA, Zagreb
7. ĐURĐA MARINIĆ, Karlovac
8. NIKOLINA SUŠNIĆ, Zagreb
9. KATARINA PAHLJINA, Jakovlje
10. MILENA ZLATESKA, Pula
11. JASENKA MEDVEDEC, Biograd na moru
12. MIRJANA MAJIĆ, Zadar
13. ĐURĐICA BEŠTAK, Adamovec
14. MARIJAN LONČARIĆ, Ozalj
15. MIRO LONČARIĆ, Ozalj
16. NEVIA KOŽLJAN, Barban
17. VESNA PREMER, Zagreb
18. LUKA PREMER, Zagreb
19. ZDRAVKA MARIĆ, Karlovac
20. VESNA BOINOVIĆ GRUBIĆ, Zagreb
21. ANA MATIJAŠ,
22. NADICA KOLOŠA, Ogulinec
23. DRAŽEN MAREK, Kalinovec
24. ANA ANDROŠEVIĆ JEMRIĆ, Županja
25. ANA PIRSLJIN, Zagreb
26. GORDANA TOMLJENOVIĆ, Zagreb
27. VESNA ŠPANIĆ, Zagreb
28. KETI MIJOLOVIĆ, Zadar
29. ARIJANA MILJKOVIĆ, Karlovac
30. LJUBICA ROGULJ, Split
31. LJUBICA KATIĆ, Split
32. MILKA SOLAJA, Bograd
33. MIRA MARKOVIĆ MIKOĆ, Karlovac
34. ZEJNILAGIĆ PIREL GORDANA, Sarajevo
35. SRETO STOJKOVIĆ, KUFSTEIN – Austrija
36. MILKA SOLAJA, Beograd
37. NADICA ILIĆ, Beogrd
38. FRAN VAJDIĆ, Otok Krk
39. ŽAKLINA MANČIĆ, Žitkovac, Srbija
40. ĐURO PAVIČIĆ, Babina Greda
41. MARIJAN GUBINA, Osijek
42. VEDRAN STRMEČKI, Bilje
43. MIRJANA DRENJAČEVIČ, Bilje
44. MONJA JOŽEF, Osijek
45. ZORISLAV VIDAKOVIĆ, Osijek
46. VESNA MIŠKOVIĆ, Slavonski Brod
47. KRISTINA STANKOVIĆ, Osijek
48. DUBRAVKA RADAKOVIĆ, Bolman
49. IVANA OPAČAK, Slavonski Brod
50. MARINA PILIĆ, Osijek
51. VESELINKA KASTRATOVIĆ, Osijek
52. ZRINKO KAPETANIĆ, Nova gradiška
53. MONETA BARUKČIĆ, Darda
54. ZDRAVKO ŽIVKOVIĆ, Donji Miholjac
55. ANNA MAER – SANJA KOSIĆ, Vukovar
56. MARIA BARTOLOVIĆ, Slavonski Brod
57.OKA PAŽANIN, Split
58. ZDRAVKO ODORČIĆ, Zagreb