Rezultati poziva

Fotografija Zdravka Odorčića.

 

NAJLJEPŠA LJUBAVNA PJESMA
Cilj je bio odabrati 100 autora sa po tri pjesme ali od 230 prijavljenih odabrao sam 156 autora tako da će knjiga sadržavati preko 400 str. i biti jedna posebna knjiga ljubavne poezije.
Promocija 31. 8. 2019. u 19 sati.
(Naknadno ćemo vam javiti mjesto održavanja)

IZABRANI AUTORI:

1. LEA ČORAK
2. LJUBICA KATIĆ
3. DUBRAVKA BRLIĆ-FRONJEK
4. ČEDOMIR ŠOPKIĆ
5. BRANKO PRATENGRAZER
6. DAMIR D. OCVIRK
7. STANKA SRŠEN
8. MELIKA POPOVIĆ
9. ROMAN HRGOVIĆ
10. NEVIA KOŽLJAN
11. JASNA BULIĆ
12. VALENTINA NAČINOVIĆ
13. MAJA HERŠAK
14. NADICA ILIĆ
15. MUBERA SABANOVIC
16. ANA CHRISTEN
17. VESNA ŠPANIĆ
18. GORDANA SARIĆ
19. ANA PIRŠLJIN
20. MARIJA CAFUK
21. MARIJA HORVAT MILARDOVIĆ, prof
22. SPOMENKA MARČIĆ
23. MARIJA IVOŠ
24. SUADA S. SOKOLOVIĆ
25. SLAVA MILIĆ
26. MIRJANA ZEMAN NOVA
27. EVICA KRALJIĆ
28. NADA VUČIČIĆ
29. ADVIJA HERENDA
30. MLADEN CRNKOVIĆ
31. KATICA TOMEK
32. NADICA KOLOŠA
33. MAJA PREDMERSKI
34. MARICA ŽANETIĆ MALENICA
35. MARICA ZAGOREC
36. SONJA KOKOTOVIĆ
37. ŽELJKO ORLOVIĆ, prof.
38. ZLATOMIR VUJKO
39. MARIJA BARTOLOVIĆ
40. ŽELJKO BILANKOV
41. DIJANA JELČIĆ
42. SLAVKO ČRETNI
43. AIDA ORAHOVAC KUČ
44. DARKO FATOVIĆ
45. VESNA ŠTULIĆ
46. SLAVKA BOŽOVIĆ
47. IVANKA ĆULAP
48. MIRJANA MAGURA
49. MARIJANA KUNJAS
50. ANA BAŠIĆ
51. SANIJELA MATKOVIĆ
52. JASNA DŽEBA
53. ELIS KONOVIĆ
54.LJILJANA RADAS
55. LABUD N. LONČAR
56. ZDRAVKO SRETENOVIĆ
57. MILICA JEZOVITA LEVAK
58. KATARINA PAHLJINA
59. VESNA BOINOVIĆ GRUBIĆ
60. ŠTEFICA VANJEK
61. NEVENKA BAKMAZ
62. EDIMA EFENDIĆ DŽINIĆ
63. EDIN ŠARIĆ
64. RAHIMA HALIMANOVIĆ
65. ANTUN ANĐELIĆ
66. MIRANDA ŠKALAMERA VERBANAC
67. MILORAD KOSTIĆ
68. ALEKSANDRA KOSTIĆ
69. GORAN KRAPIĆ
70. ĐURĐICA MARINIĆ
71. ROGIĆ ROGULJIĆ JASENKA
72. DUBRAVKA PRANJEŠ
73.MILENA ZLATESKA
74. VALENTINA CERANIĆ
75. LJILJANA VUKOJA GRGIĆ
76. KATICA NIKOLAC
77. AVDIĆ HIDAJET
78. STJEPAN DETELIĆ
79. VESNA RADIĆ
80. VERA BOSAZZI
81. SNJEŽANA DELAČ
82. VERICA ISIDORA PAVLOVIĆ
83. ĐURĐICA RAMQAJ
84. MIRJANA ILKIĆ KOS
85. NEDA MILENKOVSKI
86. LJILJANA DOBRA
87. ATINA MUŠIĆ
88. SABINA ŠEGOVIĆ
89. SENKA ČULIN
90. DIANA HILJE
91. SLAVICA JUHAS
92. GRACIJELA PUTINA
93. ELENA BRAJKOVIĆ
94. DRAŽANA INA KELAVA
95. BOSILJKA KUŽIĆ
96. ENSAR BUKARIĆ
97. BRANKA GRAKALIĆ
98. BILJANA ZABLEĆANSKI
99. BRANKA ČMAREC
100. ESMA LUKAČ MURATOVIĆ
101. LUKA PREMER
102. MILKA J. ŠOLAJA
103. BISERKA JAGER
104. MLADEN BURNAĆ
105. RINA MILETIĆ
106. NEVENKA MIHOVILIĆ
107. ZDENKA MLINAR
108. KATARINA KNEZOVIĆ
109. TEODOR GOBO
110. ELIZABETA PAVLOVSKA
111. IVAN ŠPANJIĆ
112. TATJANA TOMIĆ
113. MIRA JUNGIĆ
114. NEVENKA ČUČEK
115. SLAVICA OKA PAŽANIN
116. ELVIRA HALVADŽIJA
117. VEDRAN STRMEČKI
118. BORNA KEKIĆ
119. ALIDA MATUTINOVIĆ
120. SAŠA SLAVKOVIĆ
121. BOGDAN BUNIĆ
122. MIRA RUŽIĆ ČIKAN
123. MARIJA KOVAČIČEK
124. SVETLANA ZABLEĆANSKI – CECA
125. ALMIR A. BUDALICA
126. BRUNA GOBO
127. DUBRAVKA STEFANOVSKI
128. GOJKA SKORIĆ PELAJIĆ
129. VLASTA SUMAREV
130. STEVO LESKARAC
131. VERA PAVKOVIĆ
132. VESNA MILAN
133. ĐULIJA MILETIČ
134. MARIJA PERAN
135. LJUBICA ŠPORČIĆ
136. ZDRAVKA MEŠTROVIĆ
137. BORIS SIMEONI
138. MIRJANA HABEK
139. ZRINKO KAPETANIĆ
140. VESNA PREMER
141. MIRELA GRGIĆ BAGARIĆ
142. SLAVICA LONČARIĆ ĐUGUM
143. SENKA BRADARIĆ
143. JANICA ŠTERC
144. LJILJANA LIPOVAC
145. ZEJNILAGIĆ PIREL GORDANA
146. JOSIP PINO KNAPIĆ
147. DAVORKA FLEGO
148. HANIFA AHMETAŠEVIĆ
149. SRETO STOJAKOVIĆ LUŽANSKI
150. SANJA STRUKAR
151. FRAN VAJDIĆ
152. MATILDA JANKOVIĆ
153. MIRJANA MAJIĆ
154. SLADJA CURIC
155. VERA ANTOLIĆ
156. ŽANA COVEN