Promocija – Zagreb, 16.10.2020.

KULTURA SNOVA – ART FAIR ZAGREB
POZIV
Petak, 16. 10. 200. u 17 sati


STIHOVIMA SANJAM BR. 1, 2, 3, 4.
PRIPOVIJETKAMA SANJAM
zajedničke zbirke 10 autora
Zagrebački velesajam/Paviljon 8/Štand 7


autori po zbirkama

Pričama sanjam

1. ALMA ŽIKOVIĆ
2. ĐURĐICA MARINIĆ
3. KATE PROTIĆ
4. MIRJANA ILKIĆ KOS
5. NADA VUČIČIĆ
6. NEVIA KOŽLJAN
7. SLAVA BOŽIČEVIĆ
8. SLAVICA JUHAS
9. SILVANA MEZIĆ
10. VERA BOSAZZI

Stihovima sanjam 1

11. ALAN TOMAŠKOVIĆ
12. ANICA IVIĆ
13. ANA PIRŠLJIN
14. ĐURĐICA RAMQAJ
15. KARMEN HAN
16. LJUBICA ŠPORČIĆ
17. SLAVA BILIĆ
18. SLAVICA JUHAS
19. STJEPAN DETELIĆ BANSKI
20. TATJANA KORNHERR

Stihovima sanjam 2

21. ANTUN ANĐELIĆ
22. DARINKA GULIĆ
23. DAVORKA FLEGO
24. ELIS KONOVIĆ
25. LJUBICA KATIĆ
26. MILKA ŠOLAJA
27. MIRA JUNGIĆ
28. NEVIA KOŽLJAN
29. OLIVER MIŠIĆ
30. SLAVICA OKA PAŽANIN

Stihovima sanjam 3

31. BORNA KEKIĆ
32. KATA BOŠNJAK
33. NADA STARČEVIĆ JACCOMINIJEVA
34. SENKA BRADARIĆ
35. SLAVICA LONČARIĆ ĐUGUM
36. NEVENA KUZMANIĆ
37. VALENTINA FILIPOVIĆ
38. VLASTA SUMAREV
39. ZLATKA CRNČEC
40. SNJEŽANA KALIN

Stihovima sanjam 4

41. BOGDAN BUNIĆ
42. BISERKA JAGER
43. JADRANKA TROGRLIĆ
44. MAJA GREGL
45. NADA VUKAŠINOVIĆ
46. NADICA KOLOŠA
47. NEDA MILENKOVSKI – Alba
48. NEVEN DUŽEVIĆ
49. NEVIJA CVITKO
50. RADOJKA KRAMAR