Poziv pjesnicima – Sarajevo na dlanu 2023.

POZIV
Jubilarni
5. Međunarodni pjesnički festival
SARAJEVO NA DLANU
Sarajevo, ljubavi moja
28. i 29. travnja/aprila 2023. godine

S poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu na ovaj javni Poziv za zajedničku zbirku
SARAJEVO NA DLANU
Sarajevo, ljubavi moja
OBAVEZNO navedete – želite li DOĆI i biti sudionik
5. Međunarodnog pjesničkog festivala SARAJEVO NA DLANU.

UVJETI:
– KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA – 16. 4. 2023. godine.
– Pjesmu poslati na e-mail: sarajevonadlanu@gmail.com

– TEMA:Slobodna.
– Šalje se jedna pjesma (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ,dž, č, ć, ž.
U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, naplatit će se dupla participacija.
– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.
– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.
– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.
– Vaša pjesma će biti otiskana u knjizi iako niste u mogućnosti doći na Festival ako ispoštujete sve Uvijete Poziva, a mi ćemo vam knjigu poslati poštom.

Na Festivalu će se dodijelit POVELJA za najbolju pjesmu festivala kao i POVELJA Admirala Mahića za naboljeg mladog pjesnika/pjesnikinju.

Participacija s poštarinom
za Hrvatsku 15 €
Za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom.
Za članove Kulture snova koji su platili članarinu za 2023. godinu iznosi 11 €.
za BiH 16 KM s poštarinom
za Srbiju 1.270 RSD s poštarinom
za Makedoniju 660 MKD s poštarinom

Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš
e- mail.
Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne.
Organizator si daje za pravo pozvati pjesnike i izvan ovoga Poziva.
S poštovanjem,
U Zagrebu, 24. 3. 2023.
Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić