Poziv pjesnicima – Sarajevo na dlanu 2020.

KULTura sNOVA
udruga za promicanje kulture
Zagreb

POZIV
2. Međunarodni pjesnički festival
SARAJEVO NA DLANU
3. i 4. travnja/aprila 2020. godine
S poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu na ovaj javni Poziv za zajedničku zbirku
SARAJEVO NA DLANU
Uz Sarajevo planiramo izlet vlakom u Mostar o čemu ćemo vas na vrijeme obavijestiti.
UVJETI:
– TEMA:Slobodna.
– Šalje se jedna pjesma (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ,dž, č, ć, ž.
U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, naplatit će se dupla participacija.
Pjesmu poslati na e-mail: sarajevonadlanu@gmail.com
– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.
– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.
– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.
– Vaša pjesma će biti otiskana u knjizi iako niste u mogućnosti doći na Festival ako ispoštujete sve Uvijete Poziva.
– KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA:22. 3. 2020. godine.
Participacija s poštarinom
za Hrvatsku 100 kn
za BiH 16 KM
za Srbiju 1.270 RSD
za Makedoniju 660 MKD
Za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom.
Za članove Kulture snova iz Hrvatske koji su platili članarinu za 2020. godinu iznosi 80 kn.
(Članarina za 2020. godinu iznosi 90 kn ili 21 euro)
Ako član Kulture snova uplati 160 kn smatrat će se da je platio i članarinu za 2020. godinu i knjigu zajedno.
Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš
e- mail.
Pri slanju pjesme OBAVEZNO navedete – želite li DOĆI i biti sudionik 2. Međunarodnog pjesničkog festivala SARAJEVO NA DLANU.
U povratnom mailu poslat ćemo vam link jeftinog smještaja.
Sve rezultate kao i ovaj Poziv objavljivat ćemo na stranicama Fb kao Događaj, na fb stranici Klub poezije – Kultura snova, službenoj stranici Kulture snova – kulturasnova.com i Radio Snova – radiosnova.com
Svi oni koji se ne budu pridržavali Uvjeta Poziva, neće im pjesma ući u zajedničku zbirku.
Kultura snova se ograđuje od eventualnih plagijata ili krađe pjesama.
U koliko se to i dogodi, javno ćemo prozvati plagijatora uz dokaz originala.
Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne.
Organizator si daje za pravo pozvati pjesnike i izvan ovoga Poziva.
S poštovanjem,
U Zagrebu, 8. 3. 2020.
Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić