Poziv pjesnicima

KULTura sNOVA
Zagreb
Međunarodni pjesnički poziv

VALENTINOVO
12. Međunarodni festival ljubavne poezije

S poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu za ovaj 12. Međunarodni festival ljubavne poezije
VALENTINOVO

UVJETI:
– Tema Poziva: LJUBAV
– Šalje se jedna pjesma na latiničnom pismu (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ, dž, č, ć, ž. u word dokumentu ili kao poruka na e-mail.
U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, naplatit će se dupla participacija.

Naslov ne smije imati riječ VALENTINOVO.

Pjesmu poslati kao dokument ili poruku na e-mail: 12valentinovo@gmail.com

– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.
– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.
– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.
– Vaša pjesma će biti objavljena u knjizi iako niste u mogućnosti doći na Promociju ako se pridržavate svih Uvjeta Poziva.

– KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA: 30. 1. 2023. godine.

Participacija s poštarinom
*za Hrvatsku 14 Eura
*za BiH 26 KM
*za Srbiju 1.550 RSD
*za Makedoniju 815 MKD + poštarina 530 MKD
*za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom.

Za članove Kulture snova koji su platili članarinu za 2023. godinu knjiga iznosi 11 Eura.
(Članarina za 2022. godinu iznosi 13 eura)
Ako član Kulture snova uplati za knjigu 24 Eura značit će da je platio i knjigu i članarinu za 2023.

Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš e- mail.

Pri slanju pjesme OBAVEZNO navedete – želite li DOĆI na promociju knjige.
Sve rezultate kao i ovaj Poziv objavljivat ćemo na stranicama Fb kao Događaj, na FB stranici Kultura snova, TV i Radio snova, službenoj stranici Kulture snova – kulturasnova.com i Radio Snova – radiosnova.com

Svi oni koji se ne budu pridržavali Uvjeta Poziva, neće im pjesma ući u zajedničku zbirku.
Kultura snova se ograđuje od eventualnih plagijata ili krađe pjesama.
U koliko se to i dogodi, javno ćemo prozvati plagijatora uz dokaz originala.

Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne.
Organizator si daje za pravo pozvati pjesnike i izvan ovoga Poziva.

S poštovanjem,

U Zagrebu, 3. 1. 2023.

Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić