Poziv članovima KS

LJUBAV NAS JE ODRŽALA!
Poštovani član Kulture snova Ove godine slavimo 10 –tu obljetnicu osnivanja Kulture snova. Povodom obljetnice Kultura snova će tiskati zbornik članova Kulture snova. Svakom članu objavit ćemo po njegovom izboru jednu pjesmu ili kratku priču (do 50 redova s proredima) Uz pjesmu poslati i fotografiju ( kao za osobnu), ime i prezime i punu adresu. Pjesme i fotografiju poslati na mail kulturasnovanatjecaj@gmail.com
najkasnije do 1. 3. 2021. godine