Poziv pjesnicima

Fotografija Zdravka Odorčića.

KULTura sNOVA
Zagreb

S poštovanjem Vas pozivamo da sudjelujete u zajedničkoj zbirci:

Dušom tebi za
VALENTINOVO
i pošaljete svoju pjesmu na ovaj Javni Poziv.

UVJETI:
– TEMA:Ljubavna pjesma .
– Šalje se jedna pjesma na latiničnom pismu (prored 1, veličina slova 12 u Times New Roman) ne duža od 25 redova s naslovom i proredima kao poruka na e-mail:
valentinovo2018@gmail.com
– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE. – – U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.
– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom od izdanja Kulture snova. – KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA: 22. 1. 2018.. godine. – Participacija za Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju i BiH iznosi 100 kn ili 13,5 eura s poštarinom.
Za članove Kulture snova 80 kn ako su platiti članarinu za 2018. godinu
ili 150 kn u kojoj je uračunata i članarina (88 kn) za 2018. godinu.
Za ostale države cijena iznosi 20 Eura s poštarinom.

Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate za Vaš primjerak zbirke poslat ćemo vam povratno na vaš e- mail.

Promocija zbirke održat će se u Zagrebu 10. 2. 2018. godine a o mjestu održavanja javit ćemo vam naknadno.
Pri slanju pjesme OBAVEZNO navedete – želite li doći na promociju budući da su mjesta ograničena.

Šaljite pjesmu iako niste u mogućnosti doći na promociju. Vaš primjerak poslat ćemo vam poštom na vašu naznačenu adresu.
Ne objavljujte javno rezultate Poziva prije službene objave.

Sve rezultate kao i ovaj Poziv objavljivat ćemo na stranicama Facece book kao Događaj, na Fb stranici Klub poezije – Kultura snova, službenoj stranici Kulture snova– kulturasnova.com i Radio Snova – radiosnova.com

Svi oni koji se ne budu pridržavali Uvjeta Poziva, neće im pjesma ući u zajedničku zbirku.
Kultura snova se ograđuje od eventualnih plagijata ili krađe pjesama.
U koliko se to i dogodi, javno ćemo prozvati plagijatora uz dokaz originala.
Slanjem pjesme odobravate Kulturi Snova objavu vaše pjesme u zajedničkoj zbirci odričući se prava autorske naknade.

Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva.
S poštovanjem,

U Zagrebu, 27.12. 2017.

Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić

Izborna skupština KULTure sNOVA

KULTura sNOVA
Udruga za promicanje kulture
Zagreb

IZBORNA SKUPŠTINA
Zagreb, 16. 12. 2017.

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA

U prethodnom mandatnom razdoblju Kultura snova ostvarila je sve svoje programske ciljeve kako je to bilo i planirano kao i neki programi koji nisu bili u programu kao ciljevi i zadaci u mandatnom razdoblju.
Ostvareni ciljevi kroz programe su bili:

1. ZAGREBAČKE VEČERI POEZIJE
2. MANIFESTACIJE
3. NAKLADNIŠTVO
4. KAZALIŠTE NA DLANU
5. RADIO SNOVA
6. ČLANSTVO
7. KULTURNI KRUGOVI
8. SURADNJA S DRUGIM KULTURNIM ASOCIJACIJAMA
9. FINANCIRANJE I FINACIJE
10. MEDIJSKA PROMIDŽBA

1.1. ZAGREBAČKE VEČERI POEZIJE

U proteklom mandatnom razdoblju održano je preko 60 večeri poezije na kojima su se događale promocije izdanja KS kao i predstavljali članovi Kulture snova ali i drugi umjetnici kao i glazbenici kao glazbeni gosti.
Budući da nemamo svoj vlastiti prostor, unazad tri godine zagrebačke večeri poezije održavaju se u Ambroševoj 1. koji je adekvatan za provedbu naših programa.
Zagrebačke večeri poezije snimale su se i kao TV emisija u 10 epizoda a emitirala ju je Jabuka TV iz Zagreba te smo tako na neki način jedina Udruga koja je imala svoj 30-minutni termin i tako promovirala poeziju širokoj javnosti. Emisija je bila dobro urađena i gledana u kojoj je gostovalo preko 60 umjetnika.
Na žalost, snimili smo samo 10 epizoda budući da nismo mogli naći sponzora, a državne institucije odbili su sufinancirati daljnje epizode.

2.2. MANIFESTACIJE

A) VALENTINOVO
B) SVIM NA ZEMLJI MIR VESELJE
C) POEZIJA NA DLANU
1. MORE NA DLANU
2. SLAVONIJA NA DLANU
3. ZAGREB NA DLANU
4. DUBROVNIK NA DLANU

A) VALENTINOVO

Na Dan zaljubljenih do sada je održano 6 Valentinova i za svaki je tiskana zajednička međunarodna zbirka ljubavne poezije a odaziv na manifestaciju je više nego zadovoljavajući kao i sam dolazak na manifestaciju na kojoj je svoje pjesme čitalo i preko 80- tak autora.

B) SVIM NA ZEMLJI MIR VESELJE

Već tri godine organizira se ova manifestacija a posvećena je Adventu i Božiću gdje
autori šalju svoju duhovnu poeziju. Odabir uradaka tiskali smo u zajedničku zbirku a
odaziv na samu manifestaciju koja se događa sredinom mjeseca prosinca je velik.

C) POEZIJA NA DLANU
Poezija na dlanu je zajednički naziv za četiri manifestacije koje se održavaju u četiri grada s ciljem promoviranja poezije kao Kraljice književnosti a pod geslom da poezija nije za odabrane i da nije bauk koju svima i svakome donosimo na dlanu.
Među autorima ima književnika i profesionalnih pisaca ali većina autora nisu profesionalni pisci već im je to na neki način terapija pa slobodno možemo govoriti o poeziji kao terapiji gdje pronalazimo talente i kroz edukaciju i pjesnička druženja usmjeravamo autore čime oni postaju još bolji pjesnici i pisci.

1. MORE NA DLANU
More na dlanu održano je do sada 6 puta a zadnja četiri puta ustalio se u Puli i Rovinju.
Na Poziv za zajedničku zbirku javi se preko 400 autora iz cijeloga svijeta a za zbirku se odabere i do 280 pjesnika.
Ovu manifestaciju skromno sufinancira Grad Rovinj i TZ grada Rovinja što je uveliko olakšalo organizaciju
te omogućilo uspješnu manifestaciju uz suradnike iz Rovinja.

2. SLAVONIJA NA DLANU
Slavonija na dlanu uspješno je održana ove godine po prvi puta u Osijeku i Baranji (Kopački rit). Tiskana je zajednička zbirka a na manifestaciju su se odazvali preko 80-tak pjesnika iz Hrvatske, okružnih država i Europe.
Svojim skromnim financijskim doprinosom iskazao se Grad Osijek ali uz punu potporu samoga gradonačelnika što je svakako doprinijelo dobroj organizaciji manifestacije.

3. ZAGREB NA DLANU
Zagreb na dlanu održan je također ove godine po prvi puta i pokazao se kao dobra ideja na koji su se odazvali preko 100- njak autora. Uz zanimljiv program – štih staroga Zagreba – koji smo pripremili gosti- autori iz cijeloga svijeta uživali su u Gradu kulture.
Ovu smo manifestaciju iznijeli vlastitim trudom i vlastitim sredstvima a i tiskana je knjiga zajedničke poezije koja je iznjedrila puno pjesama o gradu Zagrebu iako nije bila tematski za to vezana i obavezna.

4. DUBROVNIK NA DLANU
I Dubrovnik na dlanu je organiziran po prvi puta ove godine. Tiskana je zajednička zbirka
a manifestacija se odvijala u samome Starom gradu i na Zidinama grada što je bilo doista
atraktivno.
Na žalost, manifestaciji nitko financijski nije pomogao te u koliko ubuduće ne bude
financijske potpore Grada i drugih institucija, zbog specifičnosti organizacije i udaljenosti, vjerojatno nećemo ponoviti ovu manifestaciju.

Sveukupni zaključak je da smo dobro odradili ove manifestacije koje povezuju ljude različitih nacija, vjere i zanimanja a koji su bili jedna pjesnička cjelina koja odiše tolerancijom i pjesničkom dušom.

3.3. NAKLADNIŠTVO

Kao Udruga za promicanje kulture u svome Statutu predvidjeli smo i nakladnički program a kojemu je cilj tiskati prve knjige talentiranim autorima te im tako dati podršku za daljnje stvaralaštvo.
Na žalost, za ovaj program do sada nismo imali razumijevanja kod nadležnih državnih i gradskih institucija niti nam Ministarstvo kulture otkupljuje knjige, tako da su autori uz našu pomoć morali sami tražiti svoje sponzore i ulagati u sebe.
No, bez obzira na prihode ponosno ističem kako smo do sada tiskali preko 140 naslova od poezije, drama, romana, kratkih priča do dječjih slikovnica i priča.
Spontano se stvorio tim koji volonterski odrađuje ovaj program i bez obzira na to uspješno tiskamo kvalitetne knjige od sadržaja i dizajna do samog otiska i tehnički kvalitetne knjige.

4.4 KAZALIŠTE NA DLANU

U proteklom mandatnom razdoblju urađene su 3 predstave i to:
– KAD’ ĆE BIT’ MENI MILO – Maja Tomas, poetska monodrama
– AKO SUTRA NIKAD NE DOĐE- poetska drama – Dijana Jelčić, Laura Klapka i
Hanna Klapka
– GLE KAKO JE DAN LIJEPO POČEO DAN – Zvonimira Bajsića i ulogama Branke i
Velimira Čokljata

Programu Kazališta ćemo u budućnosti posvetiti još veću pažnju.
Ovaj program koji ima za cilj pružiti kvalitetno kazalište na dlanu je također
samofinancira.

5.5. RADIO SNOVA

Radio Snova cijelo vrijeme emitira svoj program 24 sata gdje se uz dobru domaću i stranu glazbu čuje i poezija.
Plan da se program proširi iako ima tim i uvedu kulturne emisije, za sada je nemoguće provesti budući KS nema svoj vlastiti prostor već se program emitira iz privatnog stana.
https://radiosnova.com/

6.6. KULTURNI KRUGOVI

Kulturni Krugovi kao podružnice Kulture snova osnovane su u Puli, Rovinju, Labinu,
Pazinu, Splitu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Novome Sadu, Dubrovniku i Mostaru.
Kulturni Krugovi rade autonomno u dogovoru s Predsjednikom KS i svoj program
provode prema svojim mogućnostima.
U Kulturnim krugovima okuplja se veliki broj autora koji su većinom i članovi Kulture
snova, ali to nije uvijet za sudjelovanje u programima

7.7. ČLANSTVO
http://kulturasnova.com/

Od odluke sa zadnje Izvanredne skupštine da se za članove vodi službena evidencija do sada se 180 učlanilo u KS.
Na službenoj stranici Kulture snova njihova su imena i fotografije a klikom na ime
svakom članu otvori se njegova posebna stranica s njegovom biografijom i njegovim
izborom književnih uradaka.
Godišnja članarina iznosi 88 kn a oslobođeni su studenti i oni za koje znamo da su
slabijeg imovnog stanja o čemu odlučuje Upravni odbor KS.
U godišnjim financijskim izvješćima zapaženo je se da članovi baš i nisu redovni u
plaćanju članarine što ćemo ubuduće promijeniti.
Pristupnicu možete naći klikom nahttp://kulturasnova.com/online-pristupnica/

8.8. SURADNJA S DRUGIM KULTURNIM ASOCIJACIJAMA

Kultura snova neposredno surađuje s mnogim udrugama i kulturnim asocijacijama u
Hrvatskoj i inozemstvu.
U toj suradnji razmjenjuju se programi i uzajamna gostovanja što doprinosi širenju
hrvatske kulture kao i saznanja o tome kako drugi rade i stvaraju što doprinosi novim
iskustvima svakog pojedinca.

9.9. FINANCIRANJE I FINANCIJE

Svi programi Kulture snova skoro u potpunosti se financiraju iz svojih sredstava s
kojima financiramo manifestacije, Radio snova i službene stranice.
Redovno apliciramo svoje programe državnim institucijama kao i nekim drugim
mogućim sponzorima, no zbog nedostatka sredstava a prečesto i zbog nerazumijevanja
ali i drugih društvenih razloga, kojima je ovaj naš sistem opterećen, naši programi se
odbijaju.
U svim ovim godinama Kultura snova je uredno i transparentno poslovala plaćajući
svoje obaveze i tako poslovala bez gubitaka i zaduženja.
Financije i financijsko knjigovodstvo vodi Knjigovodstveni servis u kojima rade stručne
osobe te uredno i na vrijeme prema zakonu odrađuju tromjesečna, polugodišnja i
godišnja financijska izvješća.
Zanimljivost ovih financijskih izvještaja je u tome što ne postoje stavke za nadoknadu
goriva, službenih putovanja, dnevnica i reprezentacije.

10.10. MEDIJSKA PROMIDŽBA

Kultura snova zastupljena je u elektronskim medijima kao sama udruga sa svojim
programom ili preko pojedinaca od predsjednika udruge do pojedinih članova koji
gostuju u lokalnim medijima ili državnoj televiziji.
Kao udruga svoj program i kulturu lijepe riječi uradila je u 10 Tv epizoda Zagrebačke
večeri poezije te gostovala u raznim emisijama od TV Jabuke, HRT od jutarnjeg
programa, Hrvatske uživo, Vijesti iz kulture do emisije ali i mnogim radio emisijama
od lokalnih radija do radija HRT.
Zabilježeni smo na mnogim elektronskim portalima kao i u nekim u lokalnim
tiskovnim novinama, ali ne i u novinama državne razine čemu ćemo ubuduće pokloniti
više pozornosti kako bi se naši programi promovirali i tako promovirala i kultura
pisane riječi.
Također nam je posjećena i službena stranica na FB Klub poezije – Kultura snova, gdje mnogi objavljiju svoje pjesme koje se automatizmom vide i na na našoj službenopj stranici Kulture snova kao i na stranici Radio snova.
Na sve tri stranice objaljujemo sva naša događanja.

ZAKLJUČAK

KULTura sNOVA kao udruga za promicanje kulture u svojem je dosadašnjem šestogodišnjem radu kroz svoje je programe u mnogome doprinjela širenju pisane riječi te svojim ustrojem i načinom rada postala je poveznica među ljudima u Hrvatskoj i svijetu u kojima se poštuje različitost kao i raznovrsnost stvaralaštva.
U zadnjem mandatu Kultura snova postaje svojevrstan kulturni brend kao primjer drugima kako se s ljubavlju prema kulturu može puno toga učiniti i s malo financijskih sredstava.
Primjećuje se kako pojedinci i sami pokušavaju našim primjerom isto učiniti te neki imaju uspjeha što mi kao udruga i podržavamo, ali na žalost ima ih podosta onih koji svojim pokušajima štete kultruri i pisanoj riječi svodeći programe na seoske zabave ili pak zadovoljavanje svoga ega i svoje vlastite promidžbe i čije programe ne podržavamo.
Kultura snova može još toga učiniti i podići programe na još veći umjetničku razinu ali tek pod uvijetom da ima svoj vlastiti multimedijalni prosor u kojem bi lakše i bolje provodila svoje programe.

Važno je znati da su članovi Upravnog odbora slijedeće 4 godine:

Zdravko Odorčić, predsjednik
Neda Milenkovski, član
Vesna Kominek, član

VESNA KOMINEK jedna od prvih članica Udruge, dobitnica je POVELJE za lojalnost i dugogodišnji rad u Kulturi snova.

U Zagrebu, 16. prosinac 2017. Zdravko Odorčić, predsjednik

Rezultati- Svim na zemlji mir veselje

Fotografija Zdravka Odorčića.

 

KULura sNOVA
Zagreb
REZULTATI POZIVA
Autori koji će biti tiskani u zajedničkoj zbirci
Pjesmom
SVIM NA ZEMLJI MIR VESELJE
U koliko postoje neke pogreške u imenima ili naslovu pjesme neka mi to javi u inbox ii a mail.
PROMOCIJA zbirke održat će se 16. 12. 2017. u 18 sati u Zagrebu

NEDA MILENKOVSKI
Labin, Hrvatska
BOŽIĆNA BESJEDA
***
DIJANA JELČIĆ
Zagreb, Hrvatska
TRAG LJUBAVI
***
DAVORKA FLEGO
Pazin, Hrvatska
LJEPOTA ŽIVOTA
***
LAURA KLAPKA
Zagreb, Hrvatska
PEPIJU – čovjeku gladnom pjesme
***
PETRA ANTOLIĆ
Zagreb, Hrvatska
SANJAM
***
NIKOLINA SUŠNIĆ
Zagreb, Hrvatska
ISPOD IMELE LJUBIMO SE
***
KRISTINA KOREN
Zagreb, Hrvatska
U EDENSKOM VRTU
***
RUŽICA TODOROVIĆ
Podvinje – Slavonski Brod, Hrvatska
BOŽIĆNA IDILA
***
SLADJA CURIC
Vancouver, Canada
SRETAN NAM BOŽIĆ LJUBAVI
***
ANTONIA BUDANO
Osijek, Hrvatska
NJEGOV DOLAZAK BUDI RADOST
***
VESNA ŠPANIĆ
Zagreb, Hrvatska
NE MOGU JA DRUGAČIJE
***
ANA PIRŠLJIN
Zagreb, Hrvatska
BOŽIČNA ČESTITKA
***
SLAVKO ČRETNI
Lepoglava, Hrvatska
PUTEM KRISTA
***
PREDRAG BABIĆ
Čazma, Hrvatska
BOŽIĆNA ZVONA
***
ANA BAŠIĆ
Dubrovnik, Hrvatska
DOLAZAK
***
BRANKO VALIĆ
Rakalj – Krnica, Hrvatska
BOŽIĆNA
***
NOVICA JOVIĆ
Vlasotince, Srbija
LJUBAV
***
BOBAN BOKI PAUNOVIĆ
Požarevac, Srbija
MOLIM TE BOŽE
***
MARIA BARTOLOVIĆ
Slavonski Brod, Hrvatska
ČEKAJ,ČEKAJ JOŠ MALO
***
BLAŽENKA JUKIĆ
Split, Hrvatska
BOŽIĆNA NOĆ
***
NEVIA KOŽLJAN
Barban, Hrvatska
BOŽIĆNA NOĆ
***
NADA GAŠPARIĆ
Zagreb, Hrvatska
PRUŽENE RUKE
***
SLAVICA LONČARIĆ
Pula, Hrvatska
BOŽIĆNA PJESMA
***
ELIZABETA PAVLOVSKA
Kumanovo, Makedonija
IDE BOŽIĆ
***
JULIJANA PLENČA
Rijeka, Hrvatska
BOŽIĆ U MOME GRADU
***
NADICA ILIĆ
Beograd, Srbija
BOŽIĆNO VEČE
***
ALEKSANDRA KOSTIĆ
Sarajevo, BiH
TRG ZEMLJE ZVANE LJUBAV
***
MILORAD KOSTIĆ
Sarajevo, BiH
TAMO
***
MIRTA ABRAMOVIĆ
Đakovo, Hrvatska
IZGUBLJENI
***
MUBERA ŠABANOVIĆ
Malmö, Švedska
BLAGDANSKA NOĆ
***
YANNA
Aarau, Švicarska
DING DONG, BOŽIĆ JE
***
SANDRA-ANINA KLARIĆ
Zagreb, Hrvatska
JER ME ČEKAŠ MAJKO
***
MLADEN ŠIMIĆ
Petrovaradin, Srbija
ISUS U PUSTINJI
***
SPOMENKA MARČIĆ
Split, Hrvatska
MIR I VESELJE
***
BRANKA POPIĆ
Bosanska Gradiška, BiH
U IME BOŽIĆA
***
ZVJEZDANA ČAGALJ
Kaštel Gomilica, Hrvatska
ZBRAJANA (Majčinska)
***
ZLATA KUKULJ
Pula, Hrvatska
BOŽIĆ
***
ŠTEFICA VANJEK-ŠTEFI
Ivanić-Grad, Hrvatska
VOLIM BOŽIĆ
***
JASNA BULIĆ
Vodnjan, Hrvatska
BOŽIĆNI MISTERJ
***
STEVO BZDILIK
Djakovo – Rijeka – Loznica
SLIKA MAJKE BOŽIJE
***
GORAN SURUČIĆ LEGENDA
Novi Beograd, Srbija
U TIŠINI SE MOLIM
***
MAGDALENA TEUFEL
Đakovo, Hrvatska
BOŽIĆ
***
NADA VUČIČIĆ
Split, Hrvatka
NEVJERNA
***
MARKO JURIŠANEC
Sisak, Hrvatska
BADNJA NOĆ
***
MLADEN CRNKOVIĆ
Zagreb, Hrvatska
SVETA PJESMA
***
MIRA ŠULC
Jakšić, Hrvatska
MESIJA ĆE DOĆ
***
MIRANDA ŠKALAMERA VERBANAC
Labin, Hrvatska
VRIJEME U MIRU
***
JOSIP LAKUŠIĆ – Joza Bebrinski
Ruščica, Hrvatska
OSMIJEH JE BLAGDAN
***
DENIS TALIĆ
Stoney Creek, Canada
MAGIČNA NOĆ
***
BOGDAN BUNIĆ
Zagreb, Hrvatska
SVIMA MIR I RADOST
***
BRANKA MLINAR
Omiš, Hrvatska
BOŽIĆ U SRCIMA
***
HANIFA AHMETAŠEVIĆ
Kakanj, BiH
ZVIJEZDA KOJA DOLAZI
***
SLAVA BOŽIČEVIĆ
Rovinj, Hrvatska
BOŽIĆ NA PRAGU
***
TEODOR GOBO
Trget, Hrvatska
PROSJAK
***
IVICA DRLJAČA
Zagreb, Zagreb
U KRISTU DVOJE
***
MIRJANA MAGURA
Beč, Austrija
KADA JE SVE TIHO
***
MARIJA ILIČIĆ
Velika, Hrvatska
ZVJEZDANO NEBO
***
KATARINA ČAVLINA
Nova Gradiška, Hrvatska
BADNJA VEČER
***
MARIJA HORVAT MILARDOVIĆ, prof.
BOŽIĆNO PISMO
***
DUBRAVKA BRLIĆ-FRONJEK
Zagreb, Hrvatska
NEKA NAS PAMTE SNJEGOVI
***
VALENTINA NAČINOVIĆ
Labin, Hrvatska
HVALA
***
MOMČILO MOMO TUBIĆ
Trnjaci- Bijeljina, BiH
U IME MIRA
***
MIMI VASILEVA STAVREVA
Sofija, Bugarska
SNJEŽNA BOŽIĆNA PAHULJA
***
MILENA DRPIĆ GRANIĆ ČOVIĆ
Pučišća, Hrvatska
BOŽIĆNA PJESMA
***
MARIJANA KIŠ
Novi Sad, Srbija
BLAGDANI
***
MIRJANA KOLAREK KARAKAŠ
Varaždin, Hrvatska
POD KRILOM DOBROGA ANĐELA
***
MARIJAN LONČARIĆ
Ozalj, Hrvatska
DAH BADNJE NOĆI
***
MAJA HERŠAK
Zagreb, Hrvatska
AKO PREŽIVIM PROSINAC
***
MARIJA BORČIĆ
Velika Gorica, Hrvatska
ŽARI NAM SRCA LJUBAVLJU …
***
STIJEPO BRAILO
Gruž – Dubrovnik, Hrvatska
(posthumno)
BADNJE VEČE
***
FRAN VAJDIĆ
Krk, Hrvatska
SJETI SE PROSINCA 25.
***
ZDENKA PRODANOVIĆ
Sesvete -Zagreb, Hrvatska
PROSINAC MJESEC DOŠAŠĆA
***
MARICA MAJA TOMULIĆ KURELIĆ
Rab, Hrvatska
BRIŠEM TRAGOVE SLAVLJA
***
DRAŽANA KELAVA
Zagreb, Hrvatska
MOLITVA
***
MARINA POPOVIĆ
Beograd, Srbija
CIGANIN I VIOLINA
***
VESNA BANDIĆ
Osijek, Hrvatska
SRETAN TI BOŽIĆ
***
DANIELA BOBINSKI
Jasterebarsko, Hrvatska
BOŽIĆU
***
ŽELJKA BLAŽEVIĆ
Split, Hrvatska
BAKINA VRATA RAJA
***
SLAVICA OKA PAŽANIN
Split, Hrvatska
OVOD SI U MENI
***
LJILJANA RADAS
Split, Hrvatska
SPOJENE MISLI
***
VERA BOSAZZI
Rovinj, Hrvatska
BOŽIĆNA ZVJEZDICA
***
ANA ANDROŠEVIĆ JEMRIĆ
Županja, Hrvatska
MIR
***
ZEJNILAGIĆ PIREL GORDANA
Sarajevo – Würzburg, Njemačka
BOŽIĆ DOLAZI
***
DŽEHVA HAVIĆ
Bihać, BiH
NA BLAGDNSKI DAN
***
EVICA KRALJIĆ
Nova Gradiška, Hrvatska
U DANIMA BOŽIĆA
***
ANA VRCIĆ ORŠOLIĆ
Beč, Austrija
BOŽIĆU
***
ŽANA BOŠKOVIĆ COVEN
Milano, Italija
DAVNI BOŽIĆ
***
ŽIVKA KANCIJANIĆ
Vodnjan, Hrvatska
DOBRO DOŠAO BOŽIĆ
***
JANICA ŠTERC
Zagreb, Hrvatska
SREĆA SE MNOŽI DIJELNJEM
***
ZDRAVKA MEŠTROVIĆ
Viškovo, Hrvatska
ZVON, ZVON
***
KRUNA MANDIĆ
Zagreb, Hrvatska
TI SVE VIDIŠ
***
KATARINA KNEZOVIĆ
Zagreb, Hrvatska
MIR
***
SANJA MANČIĆ ALEKSIĆ
Smederevo, Srbija
TU OKO PRAZNIKA
***
BRANKO PRATENGRAZER
Kumrovec, Hrvatska
VRIJEME RADOSTI
***
MARIJANA KUNJAS
Brdovečko Prigorje, Hrvatska
SVJEĆICA NADE
***
GOJKA SKORIĆ PELAJIĆ
Šibenik, Hrvatska
U DANIMA ČAROLIJE
***
MILICA LOJDL
Zagreb, Hrvatska
BOJE
***
MARINA PILIĆ
Osijek, Hrvatska
MILIJUN ZVIJEZDA U OČIMA PLAVIM SJA
***
LJILJANA VUKOJA GRGIC
Zagreb, Hrvatska
OPERI ME
***
SANJA KOSIĆ ANNA
Vukovar, Hrvatska
BADNJA NOĆ
***
BORIS SIMEONI
Zagreb, Hrvatska
LUDOVANJA OBIČNA
***
ĐURĐA HABEL
Zagreb, Hrvatska
DOĐI MAJKO BOŽIĆ JE
***
IVKICA MIKUŠ
Zagreb, Hrvatska
SVETI NIKOLA MOG DJETINJSTVA
***
MIRJANA HABEK
Sveta Nedelja, Hrvatska
U OČEKIVANJU BOŽIČA
***
LJUBICA KATIĆ
Split, Hrvatska
STIŻE BOŻIĆ
***
JELENA MILADINSKI MEDAREVIĆ
Novi Sad, Srbija
BOŽIĆNO VINO
***
VERA ANTOLIĆ
Zagreb, Hrvatska
DO SLJEDEĆE GODINE
***
VLASTA SUMAREV
Belišće, Hrvatska
NOĆ RAĐANJA
***
MIRJANA SAČER BOBANAC
Dubrava, Zagreb
JABUKA U RUCI VLASTITE SUDBINE

U Zagrebu, 29. 11. 2017.
Zdravko Odorčić