Novo izdanje – (303.)

NOVO 303 NAKLADA KULTURE SNOVA
20 AUTORA
PROMOCIJA 24. 6. 2022. na 6. Međunarodnom pjesničkom Festivalu


ZAGREB NA DLANU
ANTUN ANĐELIĆ
ANA DALIPOVSKI
ANA PIRŠLJIN
BORNA KEKIĆ
DAVORKA FLEGO
DIANA HILJE
JADRANKA MARIĆ
LJUBICA KATIĆ
KATICA PROTIĆ
KATARINA PAHLJINA
KARMEN HAN
MLADEN ILIČKOVIĆ
MILENA ZLATESKA
MIRJANA MAJIĆ
MARIJA VUKOŠA
MIRJANA ZEMAN NOVA
KRISTINA RIBA
NIKOLINA SUŠNIĆ
SLAVICA OKA PAŽANIN
SANJA BALALIĆ
VERA BOSAZZI