Novo izdanje- (264.)

NOVA 264. OBJAVLJENA KNJIGA U KULTURI SNOVA
MORE NA DLANU
zajednička zbirka
10 JUBILARNI Međunarodni pjesnički festival
Pula/Rovinj
21./22. svibanj 2021.