More na dlanu 2024. – Poziv pjesnicima

https://www.facebook.com/zdravko.odorcic.5

KULTura sNOVA

Zagreb

Međunarodni pjesnički poziv

MORE NA DLANU

13. Međunarodni pjesnički festival

S poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu za 13. Međunarodni pjesnički festival

MPRE NA DLANU

UVJETI:

– Tema: SLOBODNA

– Šalje se jedna pjesma na latiničnom pismu (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ, dž, č, ć, ž. u word dokumentu ili kao poruka na e-mail.

U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, naplatit će se dupla participacija.

Pjesmu poslati kao dokument ili poruku na e-mail: morenadlanu2024@gmail.com

– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.

– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme

– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima i jezicima ne moraju imati prevode.

– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.

– Vaša pjesma će biti objavljena u knjizi iako niste u mogućnosti doći na Promociju ako se pridržavate svih Uvjeta Poziva.

– KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA: 12. 5. 2024. godine.

Participacija s poštarinom

*za Hrvatsku 15 Eura

*za BiH 20 KM

*za Srbiju 1.500 RSD

*za Makedoniju 800 MKD + poštarina 530 MKD

*za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom.

Za članove Kulture snova koji su platili članarinu za 2024. godinu knjiga iznosi 10 Eura.

(Godišnja članarina za 2024. godinu iznosi 15 eura)

Ako član Kulture snova uplati za knjigu 25 Eura uvažit će se da je platio i knjigu i članarinu za 2024. (Izuzetak su članovi iz EU – knjiga i članarina iznosi 35 €. )

Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš e- mail.

Pri slanju pjesme OBAVEZNO navedete – želite li DOĆI na Festival koji će se održati petak i subotu 24. i 25. 5. 2024.

Rezultate kao i ovaj Poziv objavljivat ćemo na stranicama Fb kao Događaj, na FB stranici Kultura snova, TV i Radio snova, službenoj stranici Kulture snova – kulturasnova.com i Radio Snova – radiosnova.com

Svi oni koji se ne budu pridržavali Uvjeta Poziva, neće im pjesma ući u zajedničku zbirku.

Kultura snova se ograđuje od eventualnih plagijata ili krađe pjesama.

U koliko se to i dogodi, javno ćemo prozvati plagijatora uz dokaz originala.

Svi poslani radovi će se javno objaviti u zbirci bez naknade sa imenom i prezimenom, imenom grada i države iz koje je autor na koje Uvijete je autor pristao slanjem pjesme na Javni Poziv.

Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne.

Organizator si daje za pravo pozvati pjesnike i izvan ovoga Poziva.

S poštovanjem,

U Zagrebu,

17. 4. 2024.

Za KULTura sNOVA:

Zdravko Odorčić