Korak u 10-tu obljetnicu KULTure sNOVA

Fotografija Zdravka Odorčića.

Sa festivalom Zagreb na dlanu, završili smo još jednu i krenuli u novu 10 – tu sezonu Kulture snova. 10 godina iza kojih smo ostavili puno dobrih rezultata od Karavana pjesnika (sanjara ), Zagrebačkih večeri poezije (održano preko 240,a jedno vrijeme smo ih radili i kao tv emisije na Jabuka TV ), Dubrovnika na dlanu, Slavonije na dlanu, Split na dlanu, Zagreb na dlanu i najstarijeg festivala More na dlanu koji je slijedeće godine jubilarni 10, jedno vrijeme radili smo i Kazalište na dlanu. Pokrenuli smo nekoliko Kulturnih krugova – Kulture snova, od kojih su istaknuti Splitski krug i Istarska Kulturnim krugom Rovinj i Pula.
Kultura sova ima svoj online radio – Radio snova koji je preko ljeta bio na remontu ali uskoro ponovo krećemo s programom.

Uz puno simpatizera brojimo i 270 službenih članova.
Uspješni smo i u nakladi te smo do sada tiskali 233 knjige i poznati u hrvatskoj ali i šire po kvalitetnim knjigama i za to dobivamo pohvale.

No, da nema onih skrivenih članova koji tiho rade i pomažu kao i VAS SANJARA, ne bi bio ni Kulture snova.
Hvala Vam i idemo dalje… u 10 sezonu i obljetnicu.

Zdravko Odorčić