Dubrovnik na dlanu 2018. – Program i sudionici festivala

 

Fotografija Zdravka Odorčića.

 

PROGRAM I SUDIONICI FESTIVALA

PROGRAM
po danima i satnici
SVI SE PROGRAMI ODRŽAVAJU
U SAMIM ZIDINAMA GRADA

PETAK, 9. studeni 2018.

16:00 sati do 16:45 sati
DRŽAVNI ARHIV DUBROVNIK- SPONZA
Sv. Dominika 1

OTVARANJE FESTIVALA
U nastavku programa…

PROMOCIJE IZDANJA KULTURE SNOVA
– Mislima zapisujem pjesmu, Zbirka 10 autora
Ana Prišljen
Ana Bašić
Katatica Protić
Vesna Boinović-Grubić
Vesna Španić
Ljubica Katić
U glazbenom dijelu nastupa Gospar Marko Majkovica

16:45 do17:45
– TEBI MEĐU ZVIJEZDAMA, promocija samostalne zbirke Janje Previšić

18:00 – 20:00 sati
ČITAONICA NARODNE KNJIŽNICE GRAD
Od puča 6
(Saloča od zrcala )
PROMOCIJA pjesnika iz KONAVLE-ŽUPA DUBRPVAČKA-PELJEŠAC
– Valentina Vukman Zelić
– Vlaho Baule
– Antun Anđelić.

PROMOCIJA festivalske zbirke DUBROVNIK NA DLANU – 1. dio

SUBOTA, 10. studeni 2018.

10:00 – 11:00 sati
PERFORMANS pjesnika na Zdinama Grada

16:00 sati do 17:30 sati
KINO DVORANA VISIA
Poljana Paska Miličevića 4
PROMOCIJA festivalske zbirke DUBROVNIK NA DLANU –2. dio

18:00 -20:00 sati
ČITAONICA NARODNE KNJIŽNICE GRAD
Od puča 6 (Saloča od zrcala )
PROMOCIJA IZDANJA KULTURE SNOVA
– ŠESTI DIO MENE, Vesna Boinović – Grubić
– ĐAVO U TEATRU, Luka Premer
– IZA TEBE, Vesna Premer
Glazbeni gost: Marina Asić, prof – klavir

NEDJELJA, 11. studeni 2018.
10:00 sati

KINO DVORANA VISIA
Poljana Paska Miličevića 4
PJESNIČKO DRUŽENJE SVIH SUDIONIKA
Maraton poezije autora koji sudjeluju na festivalu uz nastupe:
Dijana Hilje, mezzosopranistica
Katarina Mrvalj – gitara, učenica Muzičke škole Luka Sorkočević
Miho Đanović Poštar-uz poeziju i ljericu
Poezija Zvjezdane Macure
Performans u vidu revije-moderni dizajn u organizaciji Marka Kriste.

11:30 sati
Zatvaranje festivala

Voditelji porgram:
Ana Bašić, Zdravko Odorčić, Nikolina Sušnić i Luka Premer

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Zdravko Odorčić, predsjednik
Ana Bašić, voditeljica Kulturnog kruga Dubrovnik, član
Kata Protić, član

SPONZORI:
DRŽAVNI ARHIV DUBROVNIK- SPONZA
ČITAONICA NARODNE KNJIŽNICE GRAD (Saloča od zrcala )
KINO DVORANA VISIA
DRUŠTVO PRIJATELJA DUBROVAČKE STARINE
COCCOHOSTEL DUBROVNIK

ONI KOJI NISU POMOGLI
Ministarstvo kulture – s obrazloženjem kako Program nije od interesa za Republiku Hrvatsku
Grad Dubrovnik – s obrazloženjem da koverta s obrascima nije bila zatvorena, a voditelj se nije potpisao osobno ispod svoje biografije.

Voditelji porgram:
Ana Bašić, Zdravko Odorčić, Nikolina Sušnić i Luka Premer

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Zdravko Odorčić, predsjednik
Ana Bašić, član
Kata Protić, član

SPONZORI:
DRŽAVNI ARHIV DUBROVNIK- SPONZA
ČITAONICA NARODNE KNJIŽNICE GRAD (Saloča od zrcala )
KINO DVORANA VISIA
DRUŠTVO PRIJATELJA DUBROVAČKE STARINE
COCCOHOSTEL DUBROVNIK

ONI KOJI NISU POMOGLI
Ministarstvo kulture – s obrazloženjem kako Program nije od interesa za Republiku Hrvatsku
Grad Dubrovnik – s obrazloženjem da koverta s obrascima nije bila zatvorena, a voditelj se nije potpisao osobno ispod svoje biografije.

Zagreb/Dubrovnik, 5. studeni 2018.

SUDIONICI FESTIVALA

VESNA PREMER, Zagreb
LUKA PREMER, Zagreb
NIKOLINA SUŠNIĆ, Zagreb
SLAVICA OKA PAŽANIN, Split
VESNA BOINOVIĆ – GRUBIĆ, Zagreb
VIOLETA SEKOVSKA, Skopje
ANA BAŠIĆ, Dubrovnik
KATICA PROTIĆ, Dubrovnik
JANJA PREVIŠIĆ, Dubrovnik
ZVJEZDANA MACURA , Dubrovnik
MIHAELA ZEKIĆ, Dubrovnik
ANA SKANSI, Dubrovnik
KRISTNA SKAKO, Dubrovnik
SIBILA KARAMEHMEDOVIĆ, Dubrovnik
MILO VLAHO BRANGOLICA, Dubrovnik
DIANA HILJE, Dubrovnik
DIANA BRKIĆ, Mokošica
VALENTINA VUKMAN ZELIĆ, Mlini
ĐURĐICA BEŠTAK. Adamovec
ANA PIRŠLJIN, Zagreb
ALEKSANDRA KOSTIĆ, Sarajevo
MILORAD KOSTIĆ, Sarajevo
NERMINA ADŽOVIĆ MUSTAGRUDIĆ, Podgorica
GORDANA SARIĆ, Nikšić
VESNA ŠPANIĆ, Zagreb
DRAGAN MUČIBABIĆ, Kalesije BiH
NADICA ILIĆ, Beograd
ZEJNILAGIĆ PIREL GORDANA, Sarajevo
ANTUN ANĐELIĆ, Mlini
IVAN ŠPANJIĆ, Otrić-Seoci
MARIJANA KUNJAS, Prigorje Brdovečko
VIOLETA PAČEVSKI, Pančevo
SANIJELA MATKOVIĆ, Široki Brijeg
MIRA MARKOVIĆ MIKOĆ, Karlovac
ANA DALIPOVSKI. Zagreb
KETI MIJOLOVIĆ, Zadar
LJILJANA DOBRA, Šibenik
GORDANA CASANEGRA, Rijeka
GOJKA SKORIĆ PELAJIĆ, Šibenik
DAVORKA TSCHANZ, Ludwigsburg
SLAVKA BOŽOVIĆ, Nikšić
ZDRAVKO ODORČIĆ, Zagreb

***
ADRESA HOSTELA
CoccoHostel Dubrovnik
Josipa Kosora 40
Lapad
20000 Dubrovnik
Hrvatska