Novo izdanje KS-(258.)

NOVA 258 NAKLADA KULTURE SNOVA
Lean Radić
TERMINAL

Lean Radić samozatajan je u inteligenciji svog jedinstvenog stvaralaštva i jedan je od najboljih hrvatskih pjesnika.
Opčinjen legendama i filozofima prošlosti često se oslanja na Bibliju kao najčitaniji zapis o čovjeku i njegovom odnosu prema nepoznatom u strogim pravilima koje Lean demantira voleći slobodu bića ili upotrebljava citate u koje stavlja pjesnika kao simbola slobode i slobodnog razmišljanja i zaključivanja ispisujući svoje filozofske misli u pjesmu.
On ne poništava, niti vrijeđa ono prije ali uspoređuje sa sadašnjosti, stvara nove zapise i na neki način kritizira ljudsku glupost u njenoj povijesnoj zaigranosti čovječanstva zatupljenu raznim igrama Boga.
Lean Radić je kompleksan umjetnik koji vjeruje u svoju pjesmu kojoj daje poseban ton na svojim performansima gdje se koristi i drugim umjetničkim formama kako bi što jasnije i uvjerljivije iskazao svoju poeziju a koja onda dobije onu posebnu notu – poeziju iz duše iskazanu do same ogoljele koske.
Zdravko Odorčič, urednik 

Poziv pjesnicima- Sarajevo na dlanu 2021.

POZIV
3. Međunarodni pjesnički festival
SARAJEVO NA DLANU
Sarajevo, ljubavi moja
16. i 17. travnja/aprila 2021. godine

S poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu na ovaj javni Poziv za zajedničku zbirku
SARAJEVO NA DLANU
Sarajevo, ljubavi moja
Vjerujemo kako će se problem pandemije smiriti i da ćemo Festival održati kako smo planirali te pri slanju pjesme OBAVEZNO navedete – želite li DOĆI i biti sudionik 3. Međunarodnog pjesničkog festivala SARAJEVO NA DLANU.
Uz Sarajevo planiramo izlet vlakom u Mostar o čemu ćemo vas na vrijeme obavijestiti.

UVJETI:
– KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA – 5. 4. 2021. godine.
– Pjesmu poslati na e-mail: sarajevonadlanu@gmail.com

– TEMA:Slobodna.
– Šalje se jedna pjesma (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ,dž, č, ć, ž.
U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, naplatit će se dupla participacija.
– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.
– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.
– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.
– Vaša pjesma će biti otiskana u knjizi iako niste u mogućnosti doći na Festival ako ispoštujete sve Uvijete Poziva.
Participacija s poštarinom
za Hrvatsku 100 kn
za BiH 16 KM
za Srbiju 1.270 RSD
za Makedoniju 660 MKD
Za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom.
Za članove Kulture snova iz Hrvatske koji su platili članarinu za 2021. godinu iznosi 80 kn.
(Članarina za 2021. godinu iznosi 100 kn)
Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš
e- mail.
Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne.
Organizator si daje za pravo pozvati pjesnike i izvan ovoga Poziva.
S poštovanjem,
U Zagrebu, 14. 3. 20201
Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić

Poziv članovima KS

LJUBAV NAS JE ODRŽALA!
Poštovani član Kulture snova Ove godine slavimo 10 –tu obljetnicu osnivanja Kulture snova. Povodom obljetnice Kultura snova će tiskati zbornik članova Kulture snova. Svakom članu objavit ćemo po njegovom izboru jednu pjesmu ili kratku priču (do 50 redova s proredima) Uz pjesmu poslati i fotografiju ( kao za osobnu), ime i prezime i punu adresu. Pjesme i fotografiju poslati na mail kulturasnovanatjecaj@gmail.com
najkasnije do 1. 3. 2021. godine