Zagreb na dlanu 2019. – Poziv pjesnicima

Fotografija Zdravka Odorčića.

3. Međunarodni pjesnički festival
ZAGREB NA DLANU
Karavana pjesnika se nastavlja…

KULTura sNOVA
udruga za promicanje kulture
Zagreb

POZIV

3. Međunarodni pjesnički festival
ZAGREB NA DLANU
28. i 29. 6. 2019. godine

S poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu na ovaj
javni Poziv za zajedničku zbirku
ZAGREB NA DLANU

UVJETI:
– KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA 21. 6. 2019. godine do 00:01 sati.
– TEMA:Slobodna.
– Šalje se jedna pjesma (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ,dž, č, ć, ž.
– U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, naplatit će se dupla participacija.
Pjesmu poslati na e-mail: zagrebnadlanu2019@gmail.com
– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.
– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.
– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.
– Ako niste u mogućnosti doći na Festival Vaša pjesma će biti tiskana u knjizi ako ispoštujete sve Uvijete Poziva.
– Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne.

Participacija s poštarinom
za Hrvatsku 100 kn
za BiH 25 KM
za Srbiju 1.270 RSD
za Makedoniju 660 MKD
Za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom.
Za članove Kulture snova koji su platili članarinu za 2019. godinu iznosi 80 kn.
Ako član Kulture snova uplati 160 kn smatrat će se da je platio i članarinu za 2019. godinu i knjigu zajedno.
Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš e-mail.
Pri slanju pjesme OBAVEZNO navedete – želite li DOĆI i BITI SUDIONIK
3. Međunarodnog pjesničkog festivala ZAGREB NA DLANU koji će se i ove godine održati u samoj jezgri staroga prepozbatljivog Zagreba na ulicama, poznatim boemskim kafićima i dvorištima.

S poštovanjem,
Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić

Preporuka je da što ranije rezervirate smještaj budući je u Zagrebu poprilična gužva pronaći ležaj.

Evo nekih adresa za smještaj

http://www.infozagreb.hr/planiranje-putovanja/smještaj/hosteli/omladinski-hostel-zagreb

zagreb@hicroatia.com
www.hicroatia.com/hostel/hi-hostel-zagreb/
Zagreb, Petrinjska 77
+385 1 48 41 261
+385 98 29 84 90

https://www.hostel-chic.com/kontakt.html
HOSTEL CHIC
Pavla Hatza 10, Zagreb, CROATIA
tel. +385 1 77 93 760
+385 91 225 0006

https://www.chillout-hostel-zagreb.com/
Zagreb, Tomićeva ul. 5a

Taxi

Cammeo: tel. 060 7100; cijena: 15 kn start (oko 2 €) + 5 kn/km (0,7 €/km)
Eko taksi: tel. 1414; cijena: 14 kn start (oko 1,85 €) + 5,8 kn/km (0,8 €/km)
Zagreb radio taxi: tel. 060 800 800; cijena: 16 kn start (oko 2,15 €) + 6 kn/km (0,83 €/km

Poziv pjesnicima – 8. međunarodni festival Pula, Rovinj 2019.

Fotografija Zdravka Odorčića.

 

8. Međunarodni pjesnički festival
MORE NA DLANU
Karavana pjesnika se nastavlja u Puli i Rovinju…

KULTura sNOVA
udruga za promicanje kulture
Zagreb
Kulturni krug Rovinj – Kulture snova

POZIV

8. Međunarodni pjesnički festival
MORE NA DLANU
31. 5 i 1. 6. 2019. godine

S poštovanjem vas pozivamo da pošaljete pjesmu na ovaj
javni Poziv za zajedničku zbirku
MORE NA DLANU

UVJETI:
– KRAJNJI ROK ZA SLANJE PJESAMA:20. 5. 2019. godine
– TEMA:Slobodna.
– Šalje se jedna pjesma (prored 1) ne duža od 26 redova s naslovima i proredima kao ni širina pjesme više od 50 znakova s proredima i interpunkcijama te sa svim znakovima đ,dž, č, ć, ž.
– U koliko pjesma bude duža ili šira i pređe na drugu stranu, naplatit će se dupla participacija.
Pjesmu poslati na e-mail: morenadlanu2019@gmail.com
– Obavezno iznad pjesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MJESTO I BROJ POŠTE.
– U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov pjesme
– Osim hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, pjesme koje su na nekom drugom jeziku moraju imati prepjev na hrvatski jezik. Pjesme na hrvatskim narječjima ne moraju imati prevode.
– Pjesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na Fb, ali ne i one koje su već objavljene u nekom zborniku.
– Ako niste u mogućnosti doći na Festival Vaša pjesma će biti tiskana u knjizi ako prihvaćate sve Uvijete Poziva.
– Poziv je javan i svi imaju pravo odazvati se ako se slažu s Uvjetima Poziva bez obzira bili označeni u Događaju/Objavi ili ne.

Participacija s poštarinom
za Hrvatsku 100 kn
za BiH 25 KM
za Srbiju 1.270 RSD
za Makedoniju 660 MKD
Za europske i ostale države 25 Eura s poštarinom.
Za članove Kulture snova koji su platili članarinu za 2019. godinu iznosi 80 kn.
Ako član Kulture snova uplati 160 kn smatrat će se da je platio i članarinu za 2019. godinu i knjigu zajedno.
Ako se vaša pjesma uvrsti u zajedničku zbirku, način uplate poslat ćemo vam na vaš
e- mail.
Pri slanju pjesme OBAVEZNO navedete – želite li DOĆI i BITI SUDIONIK
8. Međunarodnog pjesničkog festivala MORE NA DLANU.
Preporuka je da se što prije javite na Poziv i rezervirate smještaj u apartmanima sa 4 ili 5 ležajeva a najkasnije do 21. 5. 2019. po cijeni od 240 kn po osobi za dvije noći
Kontakt ćemo vam poslati u povratnom mailu.

S poštovanjem,
Zagrebu/Rovinj, 6. 5. 2019.
Za KULTura sNOVA:
Zdravko Odorčić

Split na dlanu 2019. – program po danima i satnici

Fotografija Zdravka Odorčića.

 

SPLIT NA DLANU – PROGRAM
po danima i satnici

PETAK, 3. 5. 2019.

17:00 sati

DVORANA GRADSKOG KOTARA BLATINE – ŠKARPE
Poljička cesta 31

Podizanje akreditacija i knjige Split na dlanu

18:00 sati
OTVARANJE FESTIVALA
i
OTVORANJE IZLOŽBE slikara i umjetničke fotografije članova Kulture snova
Janica Šterc, Nada Vučičić, Zvjezdana Čagalj, Barbara Borozan ex Komac, Slavica Oka Pažanin, Blaženka Jukić, Radmila Pintarić, Jasenka Rogić Roguljić, Aida Bijedić
Moderator: Nada Vučičić

U sklopu otvranja izložbe prefomans:
BESKONAČNA DUBINA /NESKONČNA GLOBINA – Ljubica Ribić/Milan Novak
Glazbeni gost Nenad Vetma

U nastavku …

18:45 sati
PROMOCIJE IZDANJA KULTURE SNOVA

– Vesna Boinović Grubić, slikovnice
– PEROM ISPISUJEM DUŠU 1,2,3,4,5,- međunrodna zbirka poezije 10 autora
Moderator: Zdravko Odorčić

20:00 sati
PROMOCIJA festivalske zbirke SPLIT NA DLANU
Voditelji: Nada Vučičić, Slavica Oka Pažanin i Zdravko Odorčić
***
Glazbeni gosti:
KUD Filip Dević, Nenad Vetma, Boris Krivec i Vice Pavlov

SUBOTA, 4. 5. 2019.

11:00 – 12:00 sati
PERFORMANS PJESNIKA na ispred biste Grugura Ninskog i Peristila

19:00
DVORANA GRADSKOG KOTARA BLATINE – ŠKARPE
Poljička cesta 31

PROMOCIJE IZDANJA KULTURE SNOVA
– Antun Anđelić, Poezija moje duše
– Gordana Pirel Zejnilagić, Tebi s ljubavlju
Moderator: Zdravko Odorčić

19:30 sati
OTVORENEI POETSKI MIKROFON ZA SUDIONIKE FESTIVALA
Voditelji: Nada Vučiči, Slavica Oka Pažanin i Zdravko Odorčić

21:00 sati
Podjela zahvalnica i
Povelja za najbolju pjesmu Festivala
Glazbeni gosti:
KUD Filip Dević, Nenad Vetma, Boris Krivec i Vice Pavlov

Voditelji programa Festivala:
Nada Vučičić
Slavica Oka Pažanin
Zdravko Odorčić

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Zdravko Odorčić, predsjednik Organizacijskog Odbora
Nada Vučičić, podpredsjednica Organizacijskog Odbora
Slavica Oka Pažanin, članica Odbora
Ljiljana Radas, članica Odbora

SPONZORI:
GRADSKI KOTAR BLATINE – ŠKARPE
Split
AIDA APARTMANI
Split

Zagreb/Split, 2019. godina

SUDIONICI PROGRAMA

1. ROKIAH BINTI HASHIM, Malezija
2. ANA PIRŠLJIN, Zagreb
3. MILKA VARVODIĆ, Split
4. BLAŽENKA JUKIĆ, Split
5. BRANKA ČMAREC, Zagreb
6. STANKA SRŠEN, Blace
7. MELIKA POPOVIĆ, Zadar
8. RADMILA PINTERIĆ, Split
9. ŽELJKO BILANKOV, Split
10. MARIJANA KUNJAS, Prigorje Brdovečko
11. IVAN ŠPANJIĆ, Otrić-Seoci
12. SABINA ŠEGOVIĆ, Split
13. MIRJANA ZEMAN NOVA, Zagreb
14. RABIJA HAMIDOVIĆ, Švedska
15. VESNA BOINOVIĆ-GRUBIĆ, Zagreb
16. NEVENKA KOVAČEVIĆ, Postrana
17. ANTUN ANĐELIĆ, Dubrovnik
18. RADA VEŠTIĆ, Split
19. VALENTINA CERANIĆ, Ogulin
20. MARIJA KUZMANIĆ KURTA, Split
21. NADA VUČIČIĆ, Split
22. SENKA ČULIN, Split
23. JAKOV KULJIŠ KANDIA, Split
24. LJILJANA JERONČIĆ, Split
25. BARBARA BOROZAN, Split
26. VESNA RADIĆ, Uskoplje-g. Vakuf
27. JOSIP GVERIĆ, Kaštel Stari
28. ZORAN MILETIĆ, Split
29. ŽELJKA BLAŽEVIČ, Split
30. LJUBICA KATIĆ, Split
31. MARINA BRKIĆ, Sarajevo
32. MUBERA ISANOVIĆ, Sarjevo
33. ŽANA COVEN, Milano
34. ZLATOMIR VUJKO, Šibenik
35. SLAVICA OKA PAŽANIN, Split
36. SMILJANA TOMIĆ, Kastel Gomilica
37. NADA ŠIMIĆ NADALINA, Split
38. SPOMENKA MARČIĆ, Split
39. MARICA ŽANETIĆ MALENICA, Split
40. LJILJANA RADAS, Split
41. LJUBICA RIBIĆ, Varaždin
42. MILAN NOVAK, Varaždin
43. TARIK JAKUBOVIĆ, Sarajevo
44. TANJA BARIŠIĆ, Solin
45. MAJA TOMAS, Split
46. GORDANA PIREL ZEJNILAGIĆ, Würzburg- Sarajevo
47. NEVENA KUZMANIĆ, Split
48. ARIJANA MILJKOVIĆ, Karlovac
49. DRAGICA SAMARDŽIJA, Split
50. NENAD VETMA, Split
51. BORIS KRIVEC, Split
52. VICE PAVLOV, Split
53. AIDA BJEDIĆ, Split
54. JADRANKA MATIJEVIĆ, Split
55. BOSILJKA KUŽIĆ, Staševica
56. MILENA ZLATESKA, Pula
57. MIRJANA MAJIĆ, Zadar
58. GRACIJELA PUTINA, Kanfanar
59. FANI VLASTA HORVAT, Zagreb
60. NADA VUČIČIĆ, Split
61. ZDRAVKO ODORČIĆ, Zagreb